Wanneer passend onderwijs niet past…

Deze avond wordt in de vorm van een webinar aangeboden.

https://ggdhvb.webinargeek.com/wanneer-passend-onderwijs-niet-past

In heel Nederland zaten meer dan 4,5 duizend leerlingen in het afgelopen schooljaar meer dan drie maanden thuis. Dat zijn er meer dan een jaar geleden, terwijl het voornemen juist was dat in 2020 geen enkel leerplichtig kind meer zo lang thuis zou zitten. Dat doel gaat dan ook niet gehaald worden, concludeert minister Slob (Onderwijs) in een brief die hij onlangs naar de Tweede Kamer stuurde. Hoe kunnen we als jeugdartsen en verpleegkundig specialisten een bijdrage leveren aan het terugdringen van het aantal “thuiszitters”? Aan de hand van casuïstiek uit de praktijk nemen onze sprekers u deze avond mee in de (on)mogelijkheden binnen de Wet passend onderwijs op het raakvlak met de Jeugdwet. De sprekers zullen zich richten op kinderen in het primair en voortgezet onderwijs die nu tussen wal en schip vallen, zoals kinderen met hoogbegaafdheid, ASS of een (verstandelijke) beperking.

Wanneer passend onderwijs niet past…
Scroll naar boven