Stichting

Oprichting
Stichting Post Academisch Onderwijs Jeugdgezondheidszorg Noord-Brabant (Stichting PAO-JGZ Noord-Brabant) is opgericht op 19 juni 2013. De Stichting is ingeschreven bij de KvK onder nummer 58355456.

Doel
Het doel van de stichting is het aanbieden van nascholingsbijeenkomsten die gericht zijn op de jeugdgezondheidszorg.

Doel en doelgroep
In opzet bestaan deze nascholingsbijeenkomsten uit een viertal refereeravonden met als doelgroep jeugdartsen en verpleegkundig specialisten, nauw verbonden met de jeugdgezondheidszorg in de provincie Noord-Brabant. Met de nascholingsbijeenkomsten wil de Stichting aan de doelgroep de mogelijkheid bieden om haar kennis en expertise op het gebied van de jeugdgezondheidszorg uit te breiden. Ook andere belangstellenden vanuit de medische professie en vanuit andere regio’s zijn van harte welkom.

Een subdoel is het bevorderen van de intercollegiale contacten binnen de regio Noord-Brabant.

Statuten en huishoudelijk reglement
De statuten en het huishoudelijk reglement van de stichting zijn op te vragen via refereer@jgz-postacademischonderwijs.nl

Scroll naar boven