“Seks, drugs en rock en roll”

We nemen je mee in de wereld van de “nieuwe’ verleidingen waar onze jeugd aan blootstaat.
Drie onderwerpen staan centraal; zorg voor seksuele gezondheid en seksuele opvoeding, jongeren en alcohol gebruik en nieuwste trends op het gebied van drugsgebruik zoals de e-sigaret en lachgas. De onderwerpen hebben nauw verband met de pijlers uit het Nationaal Preventieakkoord.
Verschillende deskundige en inspirerende sprekers praten ons bij over de nieuwste inzichten en de rol van de jeugdarts en de verpleegkundig specialist met betrekking tot preventie, signalering en advisering rondom de drie onderwerpen.

“Seks, drugs en rock en roll”

Scroll naar boven