Praktische informatie

Data refereercyclus 2021

De data voor de refereercyclus 2021 zijn: 20 april, 21 september en 9 november 2021. Het programma staat op de website onder onderwerpen. 

Locatie
In verband met de COVID maatregelen zullen de refereeravonden voorlopig digitaal plaatsvinden via zoom. Op die manier is interactie mogelijk met de sprekers en elkaar. De zoom link zal voor de scholingsavond worden opgestuurd en zal tevens online beschikbaar zijn. 

Tijden
De avonden starten om 19.15 uur en sluiten om 22.00 uur. Vanaf 18.45 uur kan je inloggen op de zoom meeting.

Kosten
De kosten per avond bedragen € 45,–. Na aanmelding via het digitaal inschrijfformulier kunt u gelijk tot betaling overgaan.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden d.m.v. het digitale inschrijfformulier.

Accreditatiepunten
Accreditatiepunten worden toegekend na inschrijving, betaling en deelname aan de avond.

Introducé
Als deelnemer aan de refereeravonden kunt u een introducé aanmelden (bijvoorbeeld een arts in opleiding) om één avond gratis bij te wonen. Voorwaarde is dat deze persoon niet eerder aan een refereeravond van de Stichting PAO-JZG Noord-Brabant heeft deelgenomen. Aanmelding verloopt niet via het inschrijfformulier maar via een verzoek per mail naar het secretariaat.

Powerpointpresentaties van de avonden
Na afloop van de refereeravond ontvangt u op het opgegeven e-mailadres de beschikbare powerpoint presentaties. 

Scroll naar top