Stichting Postacademisch Onderwijs Jeugdgezondheidszorg Noord-Brabant 

Nieuws

In verband met de coronapandemie wordt de refereeravond van 22 september 2020 “Wanneer passend onderwijs niet past..” digitaal aangeboden in de vorm van een webinar.

Gebruik hiervoor onderstaande link

https://ggdhvb.webinargeek.com/wanneer-passend-onderwijs-niet-past
Tijd:19.00-22.00 uur

We gaan ervan uit, dat diegene die zich al ingeschreven hebben de webinar gaan volgen. Deze deelnemers hebben een mail met de link naar het webinar ontvangen. Het streven is om de refereeravond van 10 november 2020 op de gebruikelijke manier, face-to-face, aan te bieden. Indien dit niet mogelijk is wordt ook deze avond in digitale vorm geregeld.

Aangezien van een aantal bestuursleden de benoemingstermijn verstrijkt zijn we op zoek naar meer nieuwe bestuursleden, zie ook de vacature op deze site