Stichting Postacademisch Onderwijs Jeugdgezondheidszorg Noord-Brabant 

Scholingsavonden

Vier scholingsavonden

Per refereercyclus zijn er vier avonden. Het PAO-JGZ Noord-Brabant is nascholing in het kader van de wet BIG voor herregistratie van artsen Maatschappij en Gezondheid, jeugdartsen KNMG en verpleegkundig specialisten.

Accreditatie

Voor artsen en verpleegkundig specialisten wordt accreditatie aangevraagd bij de RGS (AbSg), NVK en de V&VN. In het verleden zijn er per avond 3 accreditatiepunten toegekend. Voor de avonden worden gerenommeerde sprekers uitgenodigd. Er is voldoende ruimte voor het stellen van vragen en discussie.

Het bestuur streeft er naar om er voor te zorgen dat in ieder geval één van de avonden een interactief karakter heeft, waarbij de deelnemers ook zelf aan de slag gaan. Dit zal duidelijk blijken uit de beschrijving van de betreffende avond.

Doelgroep

Artsen M&G, jeugdartsen en verpleegkundig specialisten, nauw verbonden met de jeugdgezondheidszorg in Noord-Brabant. Daarnaast zijn ook kinderartsen, huisartsen en andere belangstellenden vanuit de medische professie welkom. Bij voldoende deelname vanuit de kinderartsen en huisartsen kan ook voor deze groep accreditatie worden aangevraagd bij de NVK en CvAH.

Als deelnemer aan de refereercyclus is het mogelijk om een collega (die niet eerder aan de refereercyclus heeft deelgenomen) gratis als introducé aan een avond te laten deelnemen. Hiertoe dient een verzoek via het Secretariaat te worden ingediend.