Stichting Postacademisch Onderwijs Jeugdgezondheidszorg Noord-Brabant 

Praktische informatie

Data refereercyclus 2020

De data voor de refereercyclus 2020 zijn: 4 februari, 26 mei, 22 september en 10 november 2020. Het programma staat op de website onder onderwerpen. De refereeravond van 10 november zal plaatsvinden via een webinar:

Gebruik hiervoor de volgende link:

https://us02web.zoom.us/j/81422298531?pwd=c3phdUdQWlYrYkZmTnFWdmpub21SZz09


Locatie

De refereeravonden vinden plaats in de Aula van het Elisabeth Twee-Steden Ziekenhuis, Hilvarenbeekseweg 60, 5022 CG Tilburg. Als u op het parkeerterrein van het ziekenhuis parkeert, ontvangt u een uitrijkaart. Voor de route zie www.etz.nl.

Tijden

De avonden starten om 19.15 uur en sluiten om 22.00 uur. Vanaf 18.45 uur kunt u zich registreren en is er koffie en cake.

Kosten

De kosten per avond bedragen € 45,--. De kosten voor een cyclus van 4 avonden bedragen € 160,--. Na aanmelding, middels het inschrijfformulier, ontvangt u een rekening.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden d.m.v. het digitale inschrijfformulier.

Introducé

Als deelnemer aan de refereeravonden kunt u een introducé aanmelden (bijvoorbeeld een arts in opleiding) om één avond gratis bij te wonen. Voorwaarde is dat deze persoon niet eerder aan een refereeravond van de Stichting PAO-JZG Noord-Brabant heeft deelgenomen. Aanmelding verloopt niet via het inschrijfformulier maar via een verzoek per mail naar het secretariaat.

Powerpointpresentaties van de avonden

De powerpointpresentaties van de refereeravonden ontvangt u per mail, tegelijk met het programma van de refereeravond, of deze worden na afloop op de website geplaatst.