Stichting Postacademisch Onderwijs Jeugdgezondheidszorg Noord-Brabant 

Onderwerpen 2020

Sex drugs en Rock n Roll4 februari 2020

“Seks, drugs en rock en roll”

We nemen je mee in de wereld van de "nieuwe' verleidingen waar onze jeugd aan blootstaat.
Drie onderwerpen staan centraal; zorg voor seksuele gezondheid en seksuele opvoeding, jongeren en alcohol gebruik en nieuwste trends op het gebied van drugsgebruik zoals de e-sigaret en lachgas. De onderwerpen hebben nauw verband met de pijlers uit het Nationaal Preventieakkoord.
Verschillende deskundige en inspirerende sprekers praten ons bij over de nieuwste inzichten en de rol van de jeugdarts en de verpleegkundig specialist met betrekking tot preventie, signalering en advisering rondom de drie onderwerpen.

Sex drugs en Rock n Roll10 november 2020

Early life stress in uw spreekkamer!

Chronische of frequente stress op jeugdige leeftijd heeft ernstige gevolgen voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid gedurende het hele leven. Hieruit ontstaat persoonlijk leed, hoge zorgkosten en verlies van arbeidscapaciteit door uitval. Chronische stress bij kinderen vormt daarmee een steeds groter probleem voor onze maatschappij. Wanneer de stress lang aanhoudt of vaak terugkomt raken organen en ook het stressnetwerk ontregeld. Voor een kind betekent dit dat hij niet goed functioneert, niet kan focussen, ongeconcentreerd is, moeite heeft met plannen en besluiten nemen. Op de lange termijn wordt de kans op allerlei psychische en lichamelijke ziekten groter. Hoe kunnen we preventief inzetten? Welke bijdrage kan u leveren? Deze avond gaan we in op de beschikbare kennis, bekijken we hoe je het onderwerp bespreekbaar kan maken en maken we kennis met interventiemogelijkheden.

 

https://us02web.zoom.us/j/81422298531?pwd=c3phdUdQWlYrYkZmTnFWdmpub21SZz09

22 september 2020

Wanneer passend onderwijs niet past…

Deze avond wordt in de vorm van een webinar aangeboden.

https://ggdhvb.webinargeek.com/wanneer-passend-onderwijs-niet-past

In heel Nederland zaten meer dan 4,5 duizend leerlingen in het afgelopen schooljaar meer dan drie maanden thuis. Dat zijn er meer dan een jaar geleden, terwijl het voornemen juist was dat in 2020 geen enkel leerplichtig kind meer zo lang thuis zou zitten. Dat doel gaat dan ook niet gehaald worden, concludeert minister Slob (Onderwijs) in een brief die hij onlangs naar de Tweede Kamer stuurde. Hoe kunnen we als jeugdartsen en verpleegkundig specialisten een bijdrage leveren aan het terugdringen van het aantal “thuiszitters”? Aan de hand van casuïstiek uit de praktijk nemen onze sprekers u deze avond mee in de (on)mogelijkheden binnen de Wet passend onderwijs op het raakvlak met de Jeugdwet. De sprekers zullen zich richten op kinderen in het primair en voortgezet onderwijs die nu tussen wal en schip vallen, zoals kinderen met hoogbegaafdheid, ASS of een (verstandelijke) beperking.

InspelenDeze avond is in verband met de coronapandemie verplaatst naar een nog vast te stellen avond in 2021.

Inspelen op risico’s en kansen in de omgeving van het kind

Een gezonde omgeving werkt positief op onze gezondheid; het stimuleert een gezonde leefwijze. Wat kunnen wij als Jeugdgezondheidszorg bijdragen aan een gezonde leefomgeving binnen en buiten de spreekkamer? Hoe ziet de nieuwe Omgevingswet eruit waar wij mee te maken krijgen? Wat betekenen de veranderingen van de leefomgeving en klimaat voor kinderen? Denk aan luchtverontreiniging, opmars van nieuwe plagen/infectieziekten zoals de eikenprocessierups, de hitte, teken. Na deze avond bent u op de hoogte van deze ontwikkelingen en de mogelijkheden voor de Jeugdgezondheidszorg. Professionals uit de medische milieukunde en infectieziekten verzorgen deze update.

Onderwerpen 2020

Inschrijven

Aantal avonden Plaats Prijs*
Inschrijven voor 1 avond St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg 45,00 EUR
Inschrijven voor 2 avonden St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg 90,00 EUR
*€ 45,- per avond
Wanneer u inschrijft voor alle 4 de avonden, betaalt u slechts € 160,-